Podmínky pro web střídej.cz

Tyto podmínky upravují vztah mezi provozovatelem webu střídej.cz, Davidem Moravcem, IČ: 88566226, Okrouhlá 409, Jenštejn (dále jen „provozovatel“) a uživateli webu střídej.cz (dále jen „uživatelé“). Web střídej.cz je online platforma, která umožňuje amatérským hokejistům najít a nabídnout volné místo na ledě, domluvit se na účasti na hokejových událostech a sdílet informace a zkušenosti s ostatními hokejisty.

Registrace a účet

 • Pro používání webu střídej.cz je nutná registrace uživatele, která je zdarma.
 • Při registraci je uživatel povinen uvést platnou e-mailovou adresu, heslo a úroveň hokejových dovedností. Uživatel je zodpovědný za pravdivost a aktuálnost těchto údajů.
 • Uživatel je povinen chránit své heslo a neposkytovat ho třetím osobám. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití účtu uživatele třetími osobami.
 • Uživatel může kdykoli zrušit svůj účet v sekci „Můj profil“ na webu. Tím dojde k trvalému smazání všech údajů uživatele z webu, včetně jeho e-mailové adresy, hesla, úrovně hokejových dovedností, vytvořených a přihlášených událostí a dalších informací.

Vytváření a přihlašování na události

 • Uživatel může na webu střídej.cz vytvářet a přihlašovat se na hokejové události, které jsou viditelné pro ostatní uživatele webu.
 • Při vytváření události je uživatel povinen uvést místo, čas, cenu a počet volných míst na ledě. Uživatel je zodpovědný za pravdivost a aktuálnost těchto údajů.
 • Uživatel může upravovat nebo zrušit svou událost v sekci „Moje události“ na webu. Pokud uživatel zruší svou událost, je povinen informovat o tom všechny uživatele, kteří se na ni přihlásili, a vrátit jim případně zaplacenou cenu.
 • Uživatel může přihlásit se na událost vytvořenou jiným uživatelem na webu. Při přihlašování na událost je uživatel povinen dodržet podmínky stanovené zakladatelem události, včetně úhrady ceny, dostavení se na místo včas a respektování úrovně hokejových dovedností.
 • Uživatel může odhlásit se z události, na kterou se přihlásil, v sekci „Moje události“ na webu. Pokud uživatel odhlásí se z události, je povinen informovat o tom zakladatele události a požádat ho o vrácení případně zaplacené ceny.

Ochrana osobních údajů a souhlas se zasíláním newsletterů

 • Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením EU 2016/679 (GDPR).
 • Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování služeb webu střídej.cz, včetně registrace, vytváření a přihlašování na události, zasílání informací o událostech a hokejistech, zlepšování kvality služeb a ochrany práv a zájmů provozovatele. Provozovatel také nasdílí kontaktní údaje uživatelů mezi sebou, pokud se přihlásí na stejnou událost, aby se mohli domluvit na podrobnostech hokeje. Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatelů na základě jejich souhlasu, který je udělen při registraci na webu. Uživatel může kdykoli svůj souhlas odvolat v sekci „Můj profil“ na webu. Tím dojde k trvalému smazání všech osobních údajů uživatele z webu, včetně jeho e-mailové adresy, hesla, úrovně hokejových dovedností, vytvořených a přihlášených událostí a dalších informací.
 • Provozovatel zabezpečuje osobní údaje uživatelů proti neoprávněnému přístupu, zneužití, ztrátě nebo poškození pomocí vhodných technických a organizačních opatření.
 • Provozovatel zasílá uživatelům na jejich e-mailovou adresu pravidelné newslettery, které obsahují zajímavé informace o amatérském hokeji, tipy a triky, novinky a akce. Newslettery mohou také obsahovat reklamu na produkty a služby, které by uživatele mohly zajímat. Uživatel souhlasí se zasíláním newsletterů při registraci na webu. Uživatel může kdykoli odhlásit odběr newsletterů pomocí odkazu v každém newsletteru nebo v sekci „Můj profil“ na webu.

Zodpovědnost a řešení sporů

 • Provozovatel nenese odpovědnost za obsah, pravdivost, aktuálnost a úplnost informací zveřejněných uživateli na webu střídej.cz, včetně informací o událostech a hokejistech. Provozovatel není povinen kontrolovat ani moderovat tyto informace, ale může je kdykoli upravit nebo odstranit, pokud porušují tyto podmínky nebo platné zákony.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti s používáním webu střídej.cz, včetně škod způsobených nedostupností, chybami, zpožděním nebo nekvalitou služeb, nebo škod způsobených účastí na hokejových událostech, jako jsou zranění, ztráta nebo poškození majetku, nebo škod způsobených porušením podmínek zakladatele nebo účastníka události.

v Praze 1.3.2024